La oss heie enda mer

For å få flere jenter til å velge IT må vi synliggjøre sterke kvinnelige profiler i IT-bransjen.

Tidlig i juni hadde Dagens Næringsliv to kronikker som omhandlet kvinner i ledelse og i IT-bransjen; den ene «Kvinneklubben ‘Fineste Du’» skrevet av Anne Kari Bratten, og den andre «Digitalisering, likestilling og rockestjerner» skrevet av Anne Grete Solberg, Janne Log og Berit Kjøll. Disse kronikkene hadde en svært ulik tilnærming. Bratten spør om «Gutteklubben Grei» har fått konkurranse av «Kvinneklubben Fineste du, Hjerte, Hjerte, Hjerte»? Solberg, Log og Kjøll ønsker at vi skal hylle kvinner som lykkes innen IT som rockestjerner.

Som leder i Oda-Nettverk, et dugnadsdrevet nettverk for alle kvinner i IT-bransjen, vil jeg både ha flere kvinnelige rollemodeller og enda mer oppmerksomhet til de som allerede er synlige. Vi trenger å heie enda mer på hverandre, og gjøre hverandre enda mer synlige.

Oda-Nettverk ble ikke startet for å holde menn ute, men for å beholde de få kvinnene som allerede finnes i IT-bransjen. Mindretallsgrupper vil alltid søke sammen og danne egne møteplasser. Oda-Nettverk har ikke bare bidratt til å løfte kvinneandelen i IT-bransjen fra 19% (2013) til 24% (TNS Gallup februar 2016), men har gjennom månedlige fagtreff og et årlig bransjetreff bidratt til å styrke bransjen som helhet.

Ifølge World Economic Forums Global Gender Gap-indeks for 2015, er kun det Island som er bedre enn Norge på likestilling. Norske kvinner gjør det svært godt i arbeidslivet, og spesielt innenfor politikk og offentlig sektor. Men kvinneandelen ligger langt etter på ett område: Ved fjorårets opptak til høyere studier hadde kun 17,9 prosent av kvinnene informasjonsteknologi og informatikk som førstevalg. 27,8 prosent av kvinnene hadde teknologi- og ingeniørfag som førstevalg.

Dette er en av grunnene til at vi deler ut Oda-prisen. IT-bransjen må tiltrekke seg flere unge mennesker, både menn og kvinner, og vi trenger derfor synlige rollemodeller av begge kjønn. Oda-prisen ble i år tildelt Anne-Sofie Risåsen, grunnet hennes imponerende faglig bredde og kompetanse, og hennes engasjement som mentor for unge kvinner og menn. Hun er utdannet innen programmering, og er nå første kvinnelige CEO i Capgemini Norge.

Anne-Sofie Risåsen er en av mange viktige rollemodeller for unge kvinner som skal velge utdannelse. La oss hylle henne for den dyktige lederen hun er, og for den påvirkningen hun kommer til å ha for kommende generasjoner.

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv, tirsdag den 5. juli, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s