Påvirk din egen jobbhverdag

 

Du kan påvirke din egen jobbhverdag.

Vi tilbringer mye av vår tid på jobb. Her ønsker vi å trives, og det er langt på vei mye hver enkelt medarbeider kan gjøre for å påvirke positivt. Som mennesker ønsker vi i stor grad å være med på å bestemme over egen tid og egne oppgaver. Det er stor forskjell på å bli bedt om å jobbe overtid, og å selv tilby seg å jobbe overtid. Når vi får rammene, ønsker de fleste av oss så stor frihet innen disse rammene som mulig. I følge Annicken R. Day, grunnlegger og leder i Corporate Spring, ønsker vi som mennesker (og ansatte) primært fem ting:

  1. Vi vil gjøre ting som gir mening
  2. Vi vil være en del av noe større
  3. Vi vil kunne påvirke
  4. Vi vil gjøre en forskjell
  5. Vi vil lære, og utvikle oss

Mange av disse punktene kan tilrettelegge for en bedre arbeidsdag for ansatte og bedrift, og disse vil igjen påvirke vår prestasjon. Der hvor vi føler at vi bidrar og blir sett, der vil vi blomstre og bli enda bedre.

I tillegg er det en annen viktig ting; hvordan vi selv oppfører oss. Vi har et ansvar som kollegaer og arbeidstakere til å gjøre jobbhverdagen til den aller beste. Vi kan velge hvordan dagen blir, og hvordan vi skal oppføre oss mot kollegaer og kunder. Vi kan også selv velge hvordan arbeidsdagen skal starte. Det kalles «attitude», og på norsk blir det ordene “innstilling” og “holdning” som er mest dekkende. Din daglige «attitude» er viktig både for din egen og andres trivsel på arbeidsplassen.

Boken FISH av Stephen Lundin, Harry Paul og John Christensen, gir gode råd ang å «boost morale og improve results». Boken forteller en lettlest historie om hvordan man selv velger hvilken innstilling man tar til jobben, sin omgivelser og livet generelt. Derigjennom gir den konkrete råd om hva som kan gjøres. Boken avslutter med historier fra virkeligheten, og mennesker som har fått livet sitt forandret gjennom å tenke på det boken forteller og de læringer den gir. Boken er en ledelsesbok som alle kan lese, både ledere og ansatte. Den kan i tillegg anbefales på alle nivåer i en organisasjon. Resultatet bør være at hver enkelt bedrift lager sine egne ord, eller sine egne jobb-regler for seg selv og sin organisasjon. Slik setter man «leveregler» internt i selskapet, som alle er enige om. Dermed blir dette selskapets «attitude», og alle har vært med på å bestemme hva denne skal være.

Her er oppsummeringen direkte sitert fra boken:

Our workplace.
As you enter this place of work, please choose to make today a great day. Your colleagues, customers, team members, and you yourself will be thankful. Find ways to play. We can be serious about our work without being serious about ourselves. stay focused on order to be there when your customers and team members most need you. And should you feel your energy lapsing, try this surefire remedy: Find someone who needs a helping hand, a word of support, or a good ear – and make their day.

Jeg oppfordrer alle til å «choose your attitude» hver dag, før de går ut døren.

“Choose to make today a great day”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s