Uinspirerende ledelse gir store ringvirkninger

Det skjer ganske ofte at jeg får dårlig service når jeg er ute og handler. De ansatte i butikkene virker misfornøyde med jobben, er sure og grinete, og oppgitte når jeg spør om hjelp. Det var en del kronikker i Aftenposten for en stund tilbake, om unge arbeidstakere som synes kundene var ufyselige og at de ble sett ned på av kunden. Men slik det er for meg, er at dersom jeg blir møtt med en sur og misfornøyd ansatt, så blir jeg også sur selv. Og når jeg blir møtt med blide og hyggelige ansatte, så blir jeg veldig glad, og noen ganger fører det til og med til at jeg handler mer.

Min påstand er uansett at dette er et ledelsesproblem. Alle ansatte ønsker i å bli anerkjent og sett. Alle ansatte ønsker å få en retning og et mål de skal jobbet mot. Jeg har selv jobbet i butikk, på H&M i Bogstadveien, med to forskjellige ledere som hadde to vidt forskjellige ledelsesfilosofier. Heldigvis hadde jeg den første lederen bare noen få måneder, og etterpå kom verdens beste butikkleder inn; Kirsten Caspersen. Hun motiverte, ledet, skapte entusiasme, ga ansvar, så potensialet i folk, jobbet side om side med oss, involverte oss i sine tanker og ideer, og lederjobben, og gjorde det gøy å jobbe i butikk. Det hjalp at hun var god til å ansette og finne flinke folk. Og dermed var vi en gjeng som trivdes sammen på jobb og hadde det moro mens vi jobbet. Trivsel på arbeidsplassen, involvering og tydeliggjøring for de ansatte gjenspeilet seg selvsagt i kundene, og driften, og i løpet av ett år hadde vi doblet omsetningen. Kundene ga oss positiv feedback, og det gjorde oss enda mer motiverte. Og vi solgte enda mer.

De aller fleste ansatte ønsker å:

  • Gjøre ting som gir mening
  • Være en del av noe større
  • Kunne lære, og utvikle seg
  • Kunne påvirke
  • Gjøre en forskjell
  • Oppleve autonomi

Dersom de ansatte i en bedrift, enten det er en butikk eller annen type virksomhet opplever at ledelsen ikke er tydelige, vet ikke de ansatte hva som gjelder og de gjør det som krever minst jobb. Hvis ledelsen gir blaffen, så gir de ansatte blaffen. Når de ansatte ser at ledelsen genuint ønsker at alle skal trives i jobben og at kundene skal bli fornøyde, så blir de selv inspirerte til å gjøre sin aller beste innsats. Dersom ledelsen har vært, og er, tydelige på mål og formål og hva som er høyeste prioritet, så vet de ansatte dette og de jobber mot samme målet.  Ikke bare gjenspeiles ledelsens filosofi i sine ansatte, de gjenspeiles også i kundene. God ledelse = fornøyde ansatte = fornøyde kunder. Som det heter i ordtaket: “take care of the inside, and the inside will take care of the outside”.

De ansatte trenger både informasjon og oppmerksomhet. Får de dette, vil de blomstre, og det vil også resultatene i bedriten. Det er ikke vanskeligere en det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s