Fra fagperson til leder

Det er stadig noen som får lederansvar for første gang. Mange tror at det bare er å “bli leder” – at det å skulle ha ansvaret for en hel avdeling eller et team, ikke er noe som trenger noe særlig med ekstra kompetanse eller kunnskap. Jeg mener de tar feil, fordi personalansvar er et stort ansvar, som man absolutt ikke skal ta lett på. Ikke bare krever det en god del basiskunnskaper når man skal være leder, men det krever også at du selv ikke ønsker å være midtpunktet, men at du løfter andre opp og frem. Din tid som stjerne er over, og nå er det dine ansatte som gjelder. Mange selskaper bruker denne tradisjonelle strategien: du som er den flinkeste selgeren/konsulenten/etc vi har, og som har oppnådd gode resultater i mange år, du er sikkert en god leder. Så vær så god; her er lederansvar for hele avdelingen. Gratulerer, du er nå salgssjef. BIG mistake. Flinke selgere/konsulenter/etc er ikke automatisk flinke ledere. De kan være det, men som regel ikke. For det å være en individualist er ikke det samme som å være en teamplayer. Se denne TED talken av Margaret Heffernan, ang “superchickens”.

Og det er en grunn til at ledelse er et fag. At det har blitt studert helt siden slutten av 1800-tallet da HRM først ble innført i store amerikanske selskaper. Selskapenes ledelse innså den gangen at dersom man skulle få folk til å bli værene i selskapet og bli lojale, måtte man bry seg om sine ansatte. Turnover var den store kjepphesten og kostet selskapene altfor mye penger. Ironisk nok er også turnover den dag i dag et stort problem, og like kostbart, selv om negativ turnover har blitt kraftig redusert etter at HRM har blitt stadig viktigere i selskaper flest. Gjennom HR faget har behovet for kompetente ledere blitt stadig viktigere og de selskapene som forstår viktigheten av dette, sørger for at ledere i alle nivåer får den nødvendige opplæringen som trengs for å kunne påvirke sine ansatte i positiv forstand.

Da jeg gikk fra å være en fagekspert til leder for mange år siden, ble jeg spurt om å holde ledelsesforedrag for andre organisasjoner, og jeg delte mine erfaringer som ny leder for at andre kunne lære av mine erfaringer og betraktninger. Det er flere tilbydere av lederopplæringer og lederkurs i dag – og det er en svært god investering for nye ledere. Jeg har vært så heldig å “vokse opp” som leder i Microsoft, og har helt fra starten blitt sendt på lederutviklingskurs og opplæringer. Jeg har lært enormt mye som jeg i dag benytter meg av både bevisst og ubevisst. Og det er stadig mer å lære.

Her er mine viktigste tips til nye ledere, i tillegg til at du må delta på en basis lederopplæring:

  1. Uten Integritet kommer du ikke langt. Folk må kunne stole på deg og det du sier, og du må ikke prøve å holde tilbake informasjon eller prøve å “lure” dine ansatte på noen som helst måte
  2. Ha Empati og forstå at dine ansatte ikke er som deg. De liker ikke de samme tingene og de blir heller ikke nødvendigvis motivert på samme måte som deg. På seg selv kjenner man ikke andre
  3. Vær åpen og ærlig til enhver tid. Inkluder dine ansatte i dine tanker om driften og veien videre. Ditt team er ditt lag – behandle dem deretter
  4. Skap team-samhold. Jo bedre dere lærer hverandre å kjenne, jo bedre vil dere kunne jobbe sammen. Også her er Margaret Heffernan sin TED talk aktuell, i tillegg til boken FISH.
  5. Du som leder må definere din rolle – hva er din rolle i selskapet/teamet, i forhold til resten av din ledergruppe eller ditt team. Ikke fly i beina på folk og ikke micro-manager. Du har din jobb, og resten av selskapet eller teamet har sin. La folk få ta ansvar og oppleve autonomi og mestring
  6. Kjenn dine egne styrker og svakheter. Hva er du god på og hva er du ikke så god på. Jeg har alltid ansatt mennesker i mine team som er bedre enn meg, smartere enn meg, flinkere enn meg, og som elsker å gjøre det jeg hater å gjøre. Det er en klar vinn/vinn.

I følge Kouzes and Posner, er de topp fire kjennetegnene for en god leder (Characteristics of an Admired Leader): Ærlig, Fremtidsrettet, Kompetent og Inspirerende.

Er du det?

 

Noen aktører som tilbyr lederkurs:

SmartEndring: Smart ledelse i den nye arbeidshverdagen

Dale Carnegie: Kommunikasjon og Lederskap

RightonConsulting – hverdagsledelse: http://www.rightonconsulting.no/

Power2team har kurs for både nye og erfarne ledere: http://power2team.no/kurs-utvikling-vekst/

Confex en rekke kurs rettet mot ledere: http://www.confex.no/Kurs-og-konferanser/Ledelse-og-personal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s