Like muligheter og mangfold er en viktig vei til nyskapning og nytenkning

Da kommandobasert stemmegjenkjenning ble introdusert i biler og telefoner var et av de store problemene at mange av disse kun fungerte for menn. De som hadde ansvaret for utviklingen av disse teknologiene glemte å ta i betraktning at halvparten av verdens befolkning har høyere stemmefrekvens enn den andre. Og dermed virket de ikke for en god del kvinner. Menn har historisk sett utviklet produktene og tatt avgjørelsene på vegne av hele befolkningen uten at man tenkte på at man burde ha kvinner som en del av prosessen.

I de siste årene har imidlertid selskaper og læringsinstitusjoner for alvor innsett at for å drive innovasjon og nytenking, kan man ikke lenger fortsette med mannlig dominans på verken produktutvikling eller innovasjon. Man kan heller ikke fortsette å bare ha like mennesker, hvor de fleste har samme utdanning, de samme egenskapene og de samme erfaringene. Det er tvert imot et hinder i innovasjon. IBM gikk så langt som å si at grunnen til at de mistet fart og inntekt på 80-tallet var fordi de ikke hadde kvinner i en eneste sentral rolle i selskapet. Og de blir støttet av flere; rapporter fra både McKinsey og World Economic Forum viste at mangfold (både kjønn og etnisitet) økte dramatisk både innovasjon, brandverdi og inntjening.

Mangfold er en viktig vei til nyskapning og nytenking, og selskaper og organisasjoner er nødt til å ta grep for å øke mangfoldet i næringslivet. Og det er ganske lett å starte arbeidet – det er bare å gjøre det. Det er samtidig viktig å være klar over, og identifisere ubevisst diskriminering og handlinger, slik at dette ikke står i veien. Forskning og erfaring viser at selskaper som bruker kjønnsnøytrale vurderingstester i ansettelsesprosessen, og kjønnsnøytrale algoritmer i ansettelsesprosesser, ansetter flere kvinner. Selskaper som har et bevisst forhold til språkbruk og bildebruk i jobbannonser får større mangfold i søkerbunken. Og selskaper som kun ser på CV’ens innhold og ikke navn, velger flere kvinner til intervjuer. Det berømte tiltaket amerikanske filharmoniske orkestre tok i bruk på slutten av 70-tallet, (søkerne på audition spilte bak en gardin, slik at ingen kunne se hvem som spilte) økte kvinnelige filharmonikere fra 5% til 40% i løpet av to år.

I august 2015 ble kampanjen #HunSpanderer lansert, og satte fokus på ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper i samfunnet. Kampanjen nådde over 1 million brukere på sosiale medier og har siden fått internasjonal oppmerksomhet. Så viktig var initiativet at grunnleggeren, Marie Louise Sunde, og Isabelle Ringnes, talte i FN’s hovedkontor under UN Women i mars. Den 22. august i år lanseres #HunSpanderer for andre gang, og i år retter kampanjen fokus på den ubevisste diskrimineringen som blir gjort mellom menn og kvinner i næringslivet. Nå lanseres kampanjen i flere andre land, med emneknaggen #ItsHerTreat. Det er fritt frem for alle å være med på kampanjen og å skape oppmerksomhet om teamet i egen organisasjon.

Menn og kvinner styrker og komplimenterer hverandre, og mangfold gir økt innovasjon. I selskaper hvor kvinneandelen er høy, trives menn bedre enn i selskaper hvor kvinneandelen er lav (TNS Gallup for Oda). I selskaper med høyere kvinneandel en bransjegjennomsnittet, tjener selskapene 15% mer enn gjennomsnittet. (McKinsey – Diversity matters). Vi kvinner og menn som jobber for økt kvinneandel i IT-bransjen, og økt jenteandel på STEM fag, ønsker ikke at menn og gutter skal være utelatt – vi ønsker at kvinner og menn skal ha samme muligheter. Like privilegier fremmer samfunnet, innovasjon, fremtiden og oss alle.

Det er bare å sette i gang – konkrete tiltak virker.

 

Aktuelle linker:

#HunSpanderer: http://www.hunspanderer.com/ Blant årets ambassadører er Rune Bjerke, Gro Harlem Brundtland, Solveig Horne, Monica Mæland og Rolv Erik Ryssdal m.fl.
Women in the workplace: https://hbr.org/2013/09/women-in-the-workplace-a-research-roundup
World Economic Form report: https://www.nytimes.com/2017/01/20/business/dealbook/world-economic-forum-davos-women-gender-inequality.html?_r=1
Women matters: http://abovethelaw.com/2015/08/5-takeaways-from-mckinseys-diversity-matters-report-for-the-legal-profession/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s